A A A

Szymoniak Krzysztof

– urodził się w 1953 roku w Kępnie. Od roku 1969 mieszka w Gnieźnie. Od połowy lat 80. zawodowo związany z Poznaniem. Był ostatnim sekretarzem redakcji poznańskiego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Nurt” (1986-1989) oraz założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym ogólnopolskiego dwutygodnika literackiego „Nowy Nurt” (1994-1995). Laureat poznańskiego Medalu Młodej Sztuki z roku 1988 za reportaże literackie. Absolwent filologii polskiej UAM. Poeta, prozaik, fotograf, dziennikarz, redaktor książek poetyckich, krytyk literacki. Od roku 2000 – wykładowca akademicki. W Instytucie Językoznawstwa UAM uczy dziennikarstwa, twórczego pisania, wiedzy o mediach i wiedzy o fotografii. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP). Opublikował zbiory wierszy: „Żony poetów” – 1985, „Oszustwo” – 1987, „Czarna rzeka” – 1990, „Martwa natura z człowiekiem” – 2001, „Wszędzie, skąd wracałem” – 2006, „29 prac Szymona Słupnika” – 2007, „Światłoczułość” – 2009, „Pokój bez okien” – 2009, „Poemat Amerykański” – 2011 oraz, wspólnie z Krzysztofem Kuczkowskim, książkę poetycką „Stado. Nasza mała metafizyka" – 1995. Jego wiersze trafiły do kilku antologii, w tym do zbioru „Świadectwo obecności" – 1996, antologii poezji kontrkulturowej „Droga do Ashramu" – 1998 oraz do zbioru „Krzycki 2010. Antologia – 2011. Najnowsza, dwujęzyczna Antologia z jego udziałem nosi tytuł „Free over Blood” – Londyn 2011. W roku 2005 ukazała się jego pierwsza książka prozatorska pt. „Epizody”. Na całość zbeletryzowanej trylogii autobiograficznej K. Szymoniaka składają się książki: „Epizody", „Apropak" i „Pustelnia". Dwie ostatnie nie ukazały się jeszcze w wersji papierowej. Najnowszy i jak dotąd ostatni zbiór wierszy K. Szymoniaka „Strach przed poezją" z 2013 roku po raz pierwszy zostaje zaprezentowany czytelnikom na łamach POPCENTRALI (Gnieźnieński Magazyn Kulturalny). Jest to więc jego światowa premiera.

W 2009 roku podjął współpracę z WBPiCAK w Poznaniu jako twórca serii wydawniczej FOTOGRAFOWIE WIELKOPOLSKI >>>. W roku 2012 ukazał się pierwszy tom jego esejów pt. Fotografioły. Okołofotograficzne ćwiczenia umysłowe. Tom drugi – Fotografioły 2. Okołofotograficzne ćwiczenia umysłowe – ukazał się wiosną 2013 roku. Tom trzeci – jest już ukończony i przygotowywany do druku. Autor kilku ważnych tekstów o fotografii, które powstały w związku z II Wielkopolskim Festiwalem Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki – Poznań 2014 (między innymi: „Przeciw amatorszczyźnie" i „Nic nie zastąpi rozmowy"). Obecnie współpracuje z tygodnikiem „Wiadomości Wrzesińskie" jako autor reportaży z terenu Wielkopolski. Jego fotografie od kilku lat trafiają na okładki książek ukazujących się w ramach Biblioteki TOPOS-u. Jest autorem, między innymi, przeprowadzonej w Neapolu rozmowy z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim oraz przeprowadzonej we Wrześni jedynej rozmowy z Anną Ignasińską-Zjeżdżałką – żoną zmarłego przedwcześnie wybitnego fotografa Ireneusza Eryka Zjeżdżałki. Autor kilku indywidualnych wystaw fotograficznych (Kępno, Wągrowiec, Gniezno, Bydgoszcz, Kalisz) oraz uczestnik kilku wystaw zbiorowych.

 

Książki fotograficze:

Fotografioły. Okołofotgraficzne ćwiczenia umysłowe  PDF>>>.

Fotografioły 2. Okołofotograficzne ćwiczenia umysłowe PDF>>>.

Fotografioły 3. O czym jest fotografia? PDF >>>   

Bez Przysłony. 13 lat "Kwartalnika Fotografia" >>>


Wystawy