A A A

International Biennial Exhibition of Art Photography CHILD

Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej DZIECKO

 pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP),

 Nr 2016/067

oraz Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP i Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF.

10th International Biennial Exhibition of Art Photography CHILD ;  Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej DZIECKO           10th International Biennial Exhibition of Art Photography CHILD ;  Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej DZIECKO       10th International Biennial Exhibition of Art Photography CHILD ;  Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej DZIECKO

 –  Na konkurs wpłynęło ponad 1000 zdjęć 371 artystów z 41 krajów. Główną nagrodę (Złoty medal FIAP)  międzynarodowe jury przyznało Zbigniewowi Borys z Bydgoszczy za zestaw zdjęć „Szansa na wodę”

Etiopia, Ziemie plemienne Hamerów. Bywa, że nie pada tu miesiącami. Wysychają wioskowe studnie. Jedyną wówczas szansą na ugaszenie pragnienia jest dotarcie do ukrytej wody podpowierzchniowej, leniwie sączącej się pod korytami wyschniętych rzek.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy nastąpi 2 czerwca o godz. 17 w WBPiCAK w Poznaniu ul. Prusa 3.  Wystawa będzie czynna do 30 czerwca w godzinach pracy bibliotek

10th International Biennial Exhibition of Art Photography CHILD ;  Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej DZIECKO

- The contest received over 1000 photos 371 artists from 41 countries . The main prize ( gold medal FIAP ) International jury awarded Zbigniew Borys of Bydgoszcz for a set of photos "Chance on water"

Ethiopia , tribal lands Hamerów . Sometimes it's not raining here for months . Dry wells of a village . Only the chance to extinguish the desire is to reach the hidden subsurface water , lazily seeping under the beds of dried-up rivers.

Summary of the competition , awards ceremony and the exhibition opening will take place on June 2 at. 17 in WBPiCAK in Poznan ul . Prusa 3. The exhibition will be open until 30 June

10th International Biennial Exhibition of Art Photography CHILD ;  Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej DZIECKO

DOTYCHCZASOWE EDYCJE KONKURSU / THE PREVIOUS EDITIONS OF THE COMPETITION